Skip to main content

Your Press Kit

  • This field is required!

XXXLutz Group: Strategiskt partnerskap i Frankrike slutfört

Med WM Holding GmbH utökar XXXLutz Group sitt strategiska partnerskap i Frankrike till att omfatta Conforama.

Med en total omsättning på över 2 miljarder euro och över 9 000 anställda är Conforama France nummer 3 på den franska möbelmarknaden. 162 möbelbutiker drivs.

WM Holding GmbH har arbetat med investeringsfonden CD&R i Frankrike sedan 2016 (50/50 partnerskap) och har sedan dess gemensamt drivit möbelhandelskedjan BUT. Partnerskapet utökas nu till att omfatta Conforama Frankrike.

Efter det allmänna avtalet i juli 2020 har alla detaljer om övertagandet nu klargjorts och övertagandet slutförts. Mobilux övertagande av Conforama var föremål för ett beslut om undantag från den franska konkurrensmyndigheten på grundval av artikel L430-4 i den franska handelslagen. Myndigheten fortsätter sin utredning om sammanhanget av fusionskontrollen.

De två inredningskedjorna kommer att fortsätta att separeras från varandra, drivas av sina egna ledningsgrupper och kommer att fortsätta att visas oberoende på marknaden.

Med 302 varuhus i Frankrike och en koncernomsättning på 2 miljarder euro är BUT nummer 2 på den franska möbelmarknaden. Bland annat säljs prisvärda möbler, inredning och hushållsvaror samt elektronikprylar. Cirka två tredjedelar av varuhusen drivs själva. Den återstående tredjedelen ges till franchisetagare.

Övertagandet representerar ett strategiskt samarbete för XXXLutz.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen och detaljerna i kontraktet.

 

XXXLutz har vuxit stadigt under de 75 år av dess existens och är nu den näst största möbelhandlaren i världen med 320 möbelbutiker i 13 länder.

Företagsgruppen XXXLutz driver över 320 möbelbutiker i 13 europeiska länder (Österrike, Tyskland, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Slovakien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Schweiz, Sverige, Serbien och Polen) och sysselsätter mer än 25.700 personer. Med en årlig omsättning på 5,1 miljarder euro är XXXLutz Group den näst största möbelhandlaren i världen. Dessutom finns redan 15 onlinebutiker i distributionskanalerna XXXLutz, Möbelix och Mömax.

XXXLutz pressadresslista

Vill du få våra aktuella pressmeddelanden och nyheter automatiskt via e-post? Registrera dig till vår pressutskickslista!

Newsletter Registration

Få pressmeddelanden från XXXLutz via e-post.


Please answer the following security question to avoid spam.


* Required fields must be filled out.