Skip to main content

Your Press Kit

  • This field is required!

Första grundstenen för utbyggnaden av centrallagret XXXLutz i Zurndorf är lagd

Första grundstenen för utbyggnaden av centrallagret XXXLutz i Zurndorf är lagd.

En investering på 260 miljoner – upp till 320 nya jobb

Wels, 5 november 2021: Grundsten lagd för byggnadsstadium II i Zurndorf av LH Mag. Peter Doskozil, borgmästare Werner Friedl, XXXLutz företagets talesman Mag. Thomas Saliger och chef för XXXLutz byggnadsavdelning Dr. Alois Knauseder.

Byggetapp 1 med 120 000 m² lager – 60 miljoner i investeringssumma – färdigställd i slutet av 2020.

Den totala investeringen för byggetapp 1 av det nya centrallagret bibehölls på 60 miljoner euro. Centrallagret har sedan det färdigställts fungerat som en central försörjning av varor för Central- och Sydöstra Europa och delvis även som ett e-handelslager för XXXLutz Groups onlinebutiker. Totalt skapades 120 000 m² lageryta, vilket resulterar i en total lageryta på 280 000 m² på grund av stapelbarheten i lagret.

 

Byggetapp 2 startade med ytterligare 390 000 m² byggarea

Trots Corona-relaterade störningar tilldelades kontrakten och markarbetena för 2:a byggskedet av centrallagret påbörjades. Den ofattbara mängden 500 000 m³ jord flyttas och ordnas om. I första steget byggs den norra delen ut västerut och i andra steget byggs hela den södra delen. Ett helautomatiserat höglager inom stålkonstruktion byggs på en yta av 23 000 m². För att uppnå bottenplattans höga stabilitetskrav måste 3 000 borrade pålar med en längd av 15 meter placeras i marken. Genom att anpassa sig till terrängens naturliga förlopp skapas även en källare i denna komponent 2. Detta gör lagret i Zurndorf till en av de största byggarbetsplatserna i Europa. Byggkostnaderna för byggetapp 2 kommer att uppgå till 200 miljoner euro. Därtill kommer kostnaderna för logistikanläggningarna och höglagret som uppgår till ytterligare 100 miljoner euro, vilket ger en yta på 280 000 m².

 

Upp till 320 nya jobb för Burgenland

I den första fasen kommer cirka 120 personer att anställas på anläggningen i Zurndorf. I slutskedet kommer antalet anställda att växa till cirka 320 personer. Jobb skapas inom en mängd olika avdelningar inom logistik och administration. Enligt XXXLutz företagsfilosofi ges utbildning av lärlingar stor vikt och cirka 10% av de anställda bör genomföra en lärlingsutbildning inom logistik eller administration.

”Vi är mycket glada över att detta mycket viktiga, stora projekt i Zurndorf kan utökas. Vi tar tillbaka ett företag till Österrike som har drivits i Slovakien i flera år på grund av bristen på en plats i Österrike”, säger Mag. Thomas Saliger, företagets talesman för XXXLutz Group. ”Vårt beslut att lokalisera ett lager i Österrike var och är precis det rätta att göra. På så sätt säkerställer vi tillgången till våra möbelbutiker, oavsett internationella leveranskedjor som hamnat i svårigheter, och vi tar oss själva ett steg längre oavsett kortsiktig utveckling”, fortsätter Saliger. ”Tack vare den centraliserade, kvantitativt koncentrerade leveransen till filialerna från centrallagret sparar vi onödiga lastbilsresor och minimerar därmed våra CO2-utsläpp. Detta är ytterligare en komponent i vårt program ”XXXL för morgondagen”, som vi ambitiöst bidrar med.”

 

Ca 3 000 m² solcellsanläggning på taket i drift, ett 15 MW PV-kraftverk följer

En solcellsanläggning på 3 000 m² installerades på taket av lagret för att täcka egen konsumtion. Detta område motsvarar en ansluten last på 411 kWp. Elen som genereras täcker grundutnyttjandet av hela lagret och överskottsenergin matas ut i nätet. Ett heltäckande hållbarhetskoncept finns tillgängligt för hela projektet.

På takytan som skapades i byggskede 2 kommer det att finnas plats för ett solcellskraftverk på 120 000 m². Den möjliga effekten är cirka 15 MWp, varav 5 MWp används igen för att täcka grundlasten. Majoriteten matas in i nätet och ger därmed ett betydande bidrag till den positiva hållbarhetsbalansen i österrikisk energiproduktion. ”Det är vårt mål att detta stora lager genererar mer energi än det förbrukar”, säger Dr. Knauseder, chef för byggavdelningen på XXXLutz.

 

Tack för ansvarsfull politik och professionellt arbete med myndigheterna

”Tillsammans med förnyelsen av betongfabriken och den nya byggnaden av A-Nobis mousserande vinkällare har vi inte bara lyckats absorbera de senaste årens negativa utveckling, utan också skapat många ytterligare arbetstillfällen i Zurndorf-samhället. Att förverkliga en sådan affärsplats på så kort tid är inte på något sätt en självklarhet”, säger Dr. Knauseder av.

”Det är därför lämpligt att tacka de ansvariga myndigheterna, framför allt BH Neusiedl am See, för den kvalificerade, professionella hanteringen av de inte alltid lätta ämnesområdena, men framför allt de politiska ledare som har förutsett den ekonomiska utvecklingen i regionen, gemenskap och skapandet av relaterade jobb, säger Dr. Alois Knauseder fortsätter.

Romersk villa och en gravplats avslöjad

Detta arbete utfördes i nära samordning med Federal Monuments Office, eftersom romerska fynd misstänktes på området redan innan arbetet påbörjades. Grävningsarbetet har nu pågått i 3 år och avslutades nyligen.

Förutom många små fynd avslöjades en romersk villa med fragmentarisk golvvärme och grund. Dessutom hittades ett antal grophus och tillhörande kyrkogård. Området var bebott i flera hundra år.

Utgrävningarna stoppade förstörelsen av de arkeologiska områdena, som redan hade framskridit på grund av jordbruksbearbetningen av platsen, och alla fynd säkrades och bearbetades vetenskapligt.

 

Byggandet för byggetapp 2 har påbörjats

Det juridiskt bindande bygglovet för det nya lagret är inhämtat. Arbetet med att schakta ut fundamenten för de 1 622 armerade betongpelarna fortskrider snabbt. Monteringen av de prefabricerade armerade betongdelarna påbörjades i oktober. Arbetet med tak och fasad i norra byggdelen kommer att följa under våren.

 

Fakta och siffror om Zurndorfs centrallager, byggsteg 1 + 2

Markyta:  40 ha

Grön korridor: 3,5 ha

Ersättningsområde: 30 ha

Användning: möbellager, e-handelslager, specialistsortimentslager, utbildningslokaler

Anställda efter full expansion: 320

Lärlingar: 30

Byggarea: 510 000 m²

Logistikförråd (staplad): 1 000 000 m²

Grön takyta: 12 500 m²

Anslutningsvärde el: 5,5 MW

Anslutningsvärde gas: 8 000 kW

Planerat solcellssystem: 15,5 kWp

Byggnadstid: 24 månader

Antal prefabricerade kolumner: 2 264

Armeringsstål: 1 850 to.

Längd på alla prefabricerade kolonner: 43 km

Längd på utborrade pålar: 45 km

Installerade kabellängder: 1 700 km

Jordflyttning: 700 000 m3

Arkeologikostnader: 1 500 000 €

Grävningstid: 36 månader

Antal fynd: tusentals … och en romersk villa

 

Med sin expansion 2021 representeras XXXLutz av 320 möbelvaruhus i 13 länder. 15 egna nätbutiker drivs.

XXXLutz-gruppen driver över 320 möbelbutiker i 13 europeiska länder (Österrike, Tyskland, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Slovakien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Schweiz, Sverige, Serbien och Polen) och sysselsätter nu mer än 25 700 personer . Med en årlig omsättning på 5,34 miljarder euro är XXXLutz Group en av de tre största möbelåterförsäljarna i världen. Dessutom drivs redan 15 nätbutiker i försäljningskanalerna XXXLutz, Möbelix och Mömax.

Om du har några frågor, vänligen kontakta:

XXXLutz Group
Mag. Thomas Saliger
Bolagets talesman för XXXLutz Group

Römerstrasse 39, 4600 Wels
Tel: 050 111/100 – 374
Maila: sal@lutz.at

XXXLutz pressadresslista

Vill du få våra aktuella pressmeddelanden och nyheter automatiskt via e-post? Registrera dig till vår pressutskickslista!

Newsletter Registration

Få pressmeddelanden från XXXLutz via e-post.


Please answer the following security question to avoid spam.


* Required fields must be filled out.